BẢNG GIÁ XE Ô TÔ

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô
Honda Civic 1.8 E
730,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 G
770,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 RS
870,000,000 VNĐ
Honda CR-V LSE
1,138,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L Đỏ
1,123,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G Đỏ
1,053,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 E
998,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1,048,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1,118,000,000 VNĐ
Honda City L đỏ
574,000,000 VNĐ
Honda City RS đỏ
604,000,000 VNĐ
Honda City G
529,000,000 VNĐ
Honda City RS
599,000,000 VNĐ
Honda City L
569,000,000 VNĐ
Honda Accord Xám
1,319,000,000 VNĐ
Honda Accord Đen
1,319,000,000 VNĐ
Honda Accord Trắng
1,329,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đen
871,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Xám
871,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Trắng bạc
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Trắng ngọc
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đỏ
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Xám
826,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đen
826,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Trắng ngọc
831,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đỏ
831,000,000 VNĐ
2,399,000,000 VNĐ
699,000,000 VNĐ
1,109,000,000 VNĐ
.